Društvo slovenskih sodnikov InLine hokeja

II. POGLAVJE – MOŠTVA

 

Pravilo 201 SESTAVA MOŠTEV

 1. Moštvo mora biti na igralni površini sestavljeno iz petih igralcev vključno z vratarjem. Nobeno moštvo ne sme začeti tekme z manj kot petimi igralci. Na vsaki listi za tekmo je dovoljeno vpisati največ 16 igralcev in 2 vratarja.

 

Pravilo 202 KAPETAN MOŠTVA

 1. Vsako moštvo imenuje kapetana in ne več kot 2 namestnika. Samo kapetan ali njegov namestnik imata pravico postavljati sodniku vprašanja, ki se nanašajo na interpretacijo pravil med igro.

  Kapetan ima na dresu črko »C«, njegov namestnik ima črko »A« in to na vidnem mestu na sprednjem delu dresa. Črke morajo biti kontrastne barve in visoke približno 8 cm. Če črk na dresu ni, te ugodnosti kapetanu ali namestnikoma ne bodo dovoljene.

  Protest zoper kazen se »ne nanaša na interpretacijo pravil«. Kapetanu ali kateremukoli igralcu se dodeli mala kazen.

 2. Sodniku in uradnemu zapisnikarju se mora pred začetkom tekme sporočiti ime kapetana in namestnikov.
 3. Vsak igralec, razen vratarja, ima pravico biti imenovan kot kapetan.

  Noben trener ali vodja ekipe ne more biti kapetan.

 4. Vsak kapetan ali igralec, ki pride s klopi in protestira ali posreduje pri uradnih osebah zaradi kakršnegakoli vzroka, mora biti kaznovan z disciplinsko kaznijo zaradi žalitve uradnih oseb.

 

Pravilo 203 IGRALCI V OPREMI

 1. Pred vsako tekmo mora vodja ali trener vsakega moštva napisati listo igralcev, vratarjev in njihovih številk, ki bodo igrali v tej tekmi. Nobene spremembe ali dodatki k listi niso dovoljeni, ko se tekma enkrat začne.
 2. Vsako moštvo ima lahko istočasno na igralni površini le enega vratarja. Vratarja lahko zamenja drug »igralec«, ki pa nima posebnih pravic vratarja.
 3. Priporočljivo je (zahtevano za IIHF prvenstva), da ima vsako moštvo na klopi rezervnega vratarja, ki mora biti ves čas popolnoma oblečen in opremljen za igro.

  Ko rezervni vratar vstopi v igro, mora takoj zavzeti svoj prostor. Ne sme se ogrevati.
 4. Razen, če so vsi vratarji iz liste onesposobljeni, noben igralec ne sme obleči vratarjeve opreme. Če vratar(ji) ni sposoben nadaljevati tekmo, se mora takoj določiti začasnega vratarja ali postaviti dodatnega igralca na igralno površino brez posebnih pravic vratarja. Vratar je lahko med tekmo zamenjan z drugim vratarjem, ki ima polne vratarske pravice.
 5. Če med tekmo moštvo ni sposobno postaviti na igralno površino zadostno število igralcev v opremi, kot je zahtevano po teh pravilih, zaradi kazni, poškodb, itd., je sodnik prisiljen prekiniti tekmo. Moštvo, ki ni storilo tega prekrška je avtomatsko zmagovalec in vpiše se rezultat 5:0, razen če je razlika višja za moštvo, ki ni kršilo tega pravila. Potem lahko ostane tudi trenutni rezultat.

 

Pravilo 204 ZAČETNA POSTAVA MOŠTVA

 1. Pred začetkom tekme ali pri naslednjih zaustavljanjih časa se je dolžna gostujoča ekipa na sodnikov signal takoj razvrstiti po igralni površini. Nobena zamenjava ni dovoljena pri ekipi do začetka igre. Domača ekipa pa lahko menja še v času do začetka igre, ki pa ne sme povzročiti nobenih zamud.

  Če pride do zamud pri razvrščanju, sodnik ukaže ekipam, da zavzamejo svoje pozicije in ne dovoli menjav na podlagi razvrščanja.
  Ko je bila zamenjava na podlagi zgornjega pravila narejena, se ne more več menjati, dokler se igra ne prične, razen, če je bila dosojena kazen.

 

Pravilo 205 MENJAVA IGRALCEV

 1. Igralci se lahko zamenjajo kadarkoli z igralci, ki so na klopi za igralce, vendar gledajo na to, da so igralci, ki zapuščajo igralno površino čim bližje klopi za igralce. Ko pa so tri metre oddaljeni in očitno nimajo namena igrati, se lahko zamenjava opravi.

  Če v času zamenjave igralec, ki vstopa v igro ali tisti, ki izstopa, namerno igra na ploščico/žogico, igralec pa, ki je odhajal z igralne površine, te še ni zapustil, se dosodi kazen za prekršek »preveč igralcev na ploskvi«.

  Če v toku zamenjave ploščica/žogica slučajno zadene vstopajočega ali izstopajočega igralca, se igra ne ustavi in se ne izreče nobene kazni.
 2. Vratar se lahko zamenja z igralcem ali vratarjem kadarkoli med igro. Vratar, ki izstopa mora priti v prostor 3m od klopi za igralce, šele potem ja zamenjava mogoča.

  Za kršitev tega pravila ni predvidena časovna kazen za prezgodnjo zamenjavo. Odigra pa se začetni udarec na sredinski točki za izvajanje začetnih udarcev.
 3. Igralec, ki prestaja kazen na klopi za kazni in bo zamenjan potem, ko bo odslužil svojo kazen, mora po prestani kazni odrolati preko igralne površine na svojo klop za igralce, preden je lahko zamenjan.
 4. Ko je čas zaustavljen, razen pri time-outu, vratar ne sme iti do klopi za igralce brez dovoljenja sodnika, razen, če je zamenjan z igralcem ali vratarjem. Če je bila narejena zamenjava v skladu s tem pravilom, zamenjani vratar ne sme priti na igralno površino, dokler se igra ne prične. V igro lahko takoj vstopi le v primeru, če je v času, ko je bil zamenjan, bila katerikoli ekipi dodeljena kakšna kazen.

  Za kršitev tega pravila se mora izreči malo kazen v klopi.
 5. Ko se ob prekinitvi igre vrši menjava igralcev, sodnik zavzame normalni položaj za izvršitev naslednjega začetnega meta. Sodnik bo potem dovolil 5 sekund igralcem gostujočega moštva za menjavo. Ko preteče 5 sekund, sodnik dvigne roko in igralcem gostujočega moštva pokaže, da ne morejo več menjati igralcev.


  Z dvignjeno roko nato dovoljuje še 5 sekund domači ekipi, da menja igralce. Ko preteče 5 sekund, sodnik spusti roko in pokaže domačemu moštvu, da ne more več zamenjati svojih igralcev.

  Kadar moštvo poizkuša, da bi zamenjalo igralce po odmerjenem času, bo sodnik poslal igralce nazaj v njihovo klop. Za vsako naslednje kršenje tega pravila menjave v toku igre, bo izrečena mala kazen v klopi po tem pravilu. Menjava igralcev lahko vključuje menjavo 1 do 5 igralcev. Menjava enega igralca se smatra enako kot menjava pri razvrščanju po tem pravilu.

 

Pravilo 206 POŠKODOVANI IGRALCI

 1. Če je igralec, razen vratarja, poškodovan ali prisiljen zapustiti igralno površino med igro, to lahko stori, vendar mora biti takoj zamenjan z drugim igralcem.
 2. Če je vratar poškodovan ali zboli, mora takoj nadaljevati igro, odnosno ga mora takoj zamenjati nadomestni vratar. Sodnik ne sme dovoliti dodatnega časa z namenom, da omogoči poškodovanemu ali obolelemu vratarju nadaljevati igro. Nadomestni vratar mora vstopiti v igro brez zamud, ni mu pa dovoljeno ogrevanje.

  Nadomestni vratar spada pod pravila o vratarjih in ima enake pravice kot vratar.
 3. Če je kaznovani igralec poškodovan, gre lahko v slačilnico, ne da bi šel na klop za kaznovane igralce, njegovo moštvo pa mora takoj poslati nadomestnega igralca na klop za kaznovane igralce, ki mora odslužiti celotno kazen. Poškodovani in kaznovani igralec, ki ga je zamenjal nekdo na klopi za kazni, ne sme igrati, dokler čas kazni ne poteče.
 4. Če je igralec poškodovan tako, da ne more nadaljevati z igranjem ali oditi na svojo klop za igralce, igra ne bo prekinjena, vse dokler si njegovo moštvo ne pridobi ploščice/žogice. Če je njegovo moštvo v času poškodbe v posesti ploščice/žogice, se igra takoj prekine, razen, če je moštvo v poziciji, da doseže zadetek.

  V primerih, kjer je vidno, da je igralec resno poškodovan, se mora igra takoj zaustaviti.
 5. Če je bila igra prekinjena, zaustavljena zaradi poškodovanega igralca, razen vratarja, mora poškodovani igralec zapustiti igralno površino in se ne sme vrniti v igro do prvega nadaljevanja igre.
 6. Če igralec ali vratar očitno krvavi, se mora igra takoj zaustaviti, poškodovanega igralca pa odpeljati z igralne površine. Tak igralec se ne sme vrniti v igro, dokler se krvavitev ne zaustavi, rana pa ni primerno oskrbljena, povezana.

  To velja tudi za uradne osebe. Vsaka uradna oseba ki krvavi, ne more nadaljevati z opravljanjem svoje dolžnosti, dokler se krvavitev ne zaustavi in rana oskrbi.
 7. Ko se igra zaustavi zaradi poškodovanega igralca, razen vratarja, mora poškodovani igralec zapustiti igralno površino in se ne sme vrniti nanjo, dokler se igra ponovno ne prične. Če igralec noče zapustiti igralne površine, mu sodnik dodeli malo kazen zaradi zavlačevanja tekme.

Prijava za člane:    Uporabniško ime: Geslo:
Ste pozabili geslo?
© 2022, DSSILH :: :: vse pravice pridržane :: zemljevid strani :: oblikovanje in izdelava spletnih strani SINUS IKS d.o.o.