Društvo slovenskih sodnikov InLine hokeja

IV. POGLAVJE – KAZNI

 

Pravilo 401 KAZNI

 1. Kazni so vštete v igralni čas in se delijo na naslednje razrede:
  1. Male kazni
  2. Male kazni v klopi
  3. Velike kazni
  4. Disciplinske kazni
  5. Kazni igre
  6. Kazenski strel
    
 2. Ko igra ne teče, zgodi pa se prekršek s strani igralca ali spremljevalca moštva, se dosodi enaka kazen kot če bi igra tekla.

 

Pravilo 402 MALE KAZNI

 1. V primeru MALE KAZNI mora igralec z izjemo vratarja za eno in pol minuto časa iz igralne površine. Zanj v tem času zamenjava ni dovoljena. Če tekma teče brez zaustavitve časa, mala kazen ali mala kazen v klopi pa se izteče, se ob zaustavitvi igre dovoli moštvu uvrstiti dodatnega igralca na igralno površino. Kaznovani igralec mora ostati na klopi za kazni do naslednjega začetnega meta.
   
 2. V primeru MALE KAZNI V KLOPI mora en igralec tistega moštva, proti kateremu je ta kazen dosojena, za eno in pol minuto zapustiti igralno površino in ne more biti zamenjan v tem času. Trener ali vodja moštva določi nekaznovanega igralca, razen vratarja, da odsluži kazen. Kazen mora nastopiti takoj.
   
 3. Če medtem, ko je eno moštvo oslabljeno zaradi ene ali več malih ali malih kazni v klopi, nasprotno moštvo doseže zadetek, prva od malih kazni avtomatično preneha.

  »Oslabljeno« pomeni, da je moštvo številčno slabše od nasprotnega moštva na igralni površini v času, ko je bil dosežen zadetek. Mala ali mala kazen v klopi, ki se konča avtomatično, je tista, ki povzroči, da je moštvo oslabljeno. Tako enako število kazni enakemu številu igralcev obeh moštev ne povzroči, da bi eno moštvo bilo »oslabljeno«.

  To pravilo se uporabi tudi, če je zadetek dosežen iz kazenskega strela ali dosojenega zadetka.
   
 4. Če se mali kazni dveh igralcev istega moštva iztečeta istočasno, mora kapetan tega moštva povedati sodniku, kateri igralec se bo vrnil prvi na igralno površino in sodnik obvesti o tem uradnega zapisnikarja.
   
 5. Če igralec dobi veliko in malo kazen hkrati, prestaja najprej veliko kazen, razen če so velike kazni dodeljene istočasno igralcem različnih moštev. V tem primeru pa prestaja najprej malo kazen.
   
 6. Kadar so izrečene istočasne male kazni igralcem obeh ekip, takrat morajo vsi kaznovani igralci sesti na kazenske klopi in tako kaznovani igralci ne smejo zapustiti kazenske klopi do prve prekinitve igre, ko jim poteče čas vseh dosojenih prekrškov. Takojšnja zamenjava mora biti narejena za enako število malih kazni ali sočasnih kazni istega trajanja za vsako kaznovano moštvo. Kazni za igralce, za katere je bila narejena zamenjava se ne upoštevajo kot odložene, vendar čas prestajanja kazni prične teči takoj, ko se igra nadaljuje.

 

Pravilo 403 VELIKE KAZNI

 1. V primeru prve VELIKE KAZNI v igri, mora kršilec z izjemo vratarja, za 4 minute zapustiti igralno površino. Zamenjava v tem času ni dovoljena.
   
 2. Ob drugi veliki kazni v isti tekmi istemu igralcu ali vratarju, se dosodi disciplinska kazen igre kot dodatek k veliki kazni. Ta disciplinska kazen igre je namesto zahtevane kazni igre za velik prekršek. Igralec iz kaznovanega moštva mora iti takoj na odslužitev velike kazni.
   
 3. Kadar so istočasne velike kazni ali istočasne kazni enakega trajanja, ki vključujejo velike kazni, dodeljene igralcem obeh ekip, morajo kaznovani igralci odslužiti kazen na klopi za kazni in tako kaznovani igralci ne smejo zapustiti klopi za kazni do prve prekinitve igre, ko se jim kazen izteče.

  Takojšnja zamenjava mora biti narejena za enako število velikih kazni ali v slučaju velikih kazni enakega trajanja v vsaki tako kaznovani ekipi in kazni za igralce, za katere je bila narejena zamenjava, se ne računajo v smislu odloženih kazni.

  Ko se zahteva odločitev, kdo od kaznovanih igralcev naj bo določen, da odsluži odloženo kazen po pravilu 408, ima kaznovano moštvo pravico sprejeti to določitev, da le ni v kontradikciji s pravilom 402.
   
 4. Ko so istočasne kazni enakega trajanja (vsaka vključuje eno veliko kazen) dodeljene enemu igralcu vsakega moštva, morata kaznovana igralca odslužiti kazen na klopi za kazni do prve prekinitve igre, ko se jima kazen izteče.

  V slučaju, ko je uporabljeno to pravilo in pride do razlike v seštevku skupnih časov izrečenih kazni, te kazni povzročijo služenje te razlike na normalen način po pravilu 402. Za vsako veliko kazen in za vsakega igralca, je dovoljena takojšnja zamenjava.

 

Pravilo 404 DISCIPLINSKE KAZNI

 1. DISCIPLINSKE KAZNI kateremukoli igralcu z izjemo vratarja, imajo za posledico deset-minutno odstranitev igralca iz igre. Medtem, ko igralec prestaja disciplinsko kazen, ga lahko njegov namestnik takoj zamenja v igri. Igralec, ki mu je potekla disciplinska kazen, mora ostati na klopi za kazni do prve prekinitve igre.

  Kadar igralec dobi malo ali veliko in disciplinsko kazen, disciplinsko kazen igre ali kazen igre, mora kaznovana ekipa takoj poslati na klop za kazni nadomestnega nekaznovanega igralca, razen vratarja, seveda brez pravice zamenjave.To pravilo ne velja, če je dovoljena zamenjava pod istočasnimi kazenskimi pravili 402 in 403.

  Vsaka kršitev tega določila se tretira kot nepravilna menjava pod pravilom 205.

  Igralec, ki v isti igri dobi drugo disciplinsko kazen, je avtomatično kaznovan z disciplinsko kaznijo igre.
   
 2. DISCIPLINSKA KAZEN IGRE pomeni, da je igralec kaznovan za preostali del igre. Namestnik ga lahko takoj zamenja.
   
 3. Sodnik je dolžan takoj po tekmi vodstvu tekmovanja sporočiti vse disciplinske kazni igre in vse okoliščine v zvezi z dogodki. Vodstvo tekmovanja ima polno pooblastilo, da določa nadaljnje kazni.

  Za vse disciplinske kazni igre, ne glede na to, kdaj so bile dosojene, se vpiše kaznovanemu igralcu v zapisnik skupaj 10 min.
   
 4. Uradna oseba, ki je dobila disciplinsko kazen igre, ne sme sedeti blizu klopi za igralce, niti na noben način poskušati voditi ekipe.

 

Pravilo 405 KAZEN IGRE

 1. KAZEN IGRE pomeni, da je igralec izključen za preostali del igre ter mora takoj v slačilnico. Če je dovoljena zamenjava pod istočasnimi kazenskimi pravili 403 in 405, mora kaznovano moštvo takoj poslati nekaznovanega nadomestnega igralca, razen vratarja, na klop za kazni, da odsluži 4 minutni del kazni in ta igralec ne sme biti zamenjan.

  Igralec mora prav tako odslužiti kakršnokoli dodatno malo ali veliko kazen, dodeljeno kršilcu te kazni, razen, če je bila dovoljena takojšnja zamenjava pod istočasnimi kazenskimi pravili 402 in 403.

  Sodnik je dolžan takoj po tekmi vodstvu tekmovanja sporočiti vse kazni igre in vse okoliščine v zvezi z dogodki. Vodstvo tekmovanja ima polno pooblastilo, da določi nadaljnje kazni.

  Za vse kazni igre, ne glede na to, kdaj so bile dosojene, se vpiše kaznovanemu igralcu v zapisnik skupaj 10 min.
   
 2. Kadar so dodeljene istočasne kazni igre ali kadar pride do kakršnihkoli kombinacij dodeljenih istočasnih velikih kazni in kazni igre igralcu ali igralcem obeh moštev, se upošteva pravilo 403 – velike kazni z zamenjavami.
   
 3. Igralec, ki je kaznovan s kaznijo igre, ne sme nastopati na naslednjih tekmah in treningih, vse dokler sporne zadeve ne obravnava vodstvo tekmovanja.

  Zaslišanje je obvezno, odločitev o naslednjih disciplinskih ukrepih pa mora biti izrečena v 30 dnevih od incidenta. Če določene okoliščine preprečujejo vodstvu tekmovanja, da izvede zaslišanje, se suspenz avtomatično konča v 30 dneh.
   
 4. Uradna oseba, ki je dobila kazen igre, ne sme sedeti blizu klopi za igralce, niti na noben način poskušati voditi ekipe.

 

Pravilo 406 KAZENSKI STREL

 1. V primeru, da je bil igralec ustavljen s prekrškom na način, za katerega je predviden kazenski strel, mora isti igralec izvajati kazenski strel. Če pa se je igralec, nad katerim je bil storjen prekršek , poškodoval, kapetan določi poljubnega nekaznovanega igralca, ki se je v trenutku prekrška nahajal na igralni površini, da izvaja kazenski strel.

   
 2. V primeru, da ni mogoče določiti igralca, nad katerim je bil storjen prekršek, trener ali kapetan nekaznovanega moštva izbere in javi sodniku številko kateregakoli nekaznovanega igralca, ki je bil v času prekrška na igralni površini, da izvede kazenski strel..

   
 3. Sodnik mora poskrbeti, da uradni napovedovalec napove priimek in številko igralca, ki bo streljal kazenski strel. To pa ne sme biti igralec, ki služi kazen ali mu je bila izrečena odložena kazen.

   
 4. Igralci obeh ekip se morajo odstraniti na svoje klopi za igralce.

   
 5. Sodnik postavi ploščico na sredinsko točko za izvajanje sodniških metov. Samo vratar lahko brani kazenski strel.

   
 6. Vratar mora ostati v svojem prostoru, dokler se igralec ne dotakne ploščka.

   
 7. Po pisku sodnika in ko je enkrat ploščico dotaknil, mora igralec napredovati do vrat in poskušati zadeti.

   
 8. Če igralec zgreši ploščico in se je ne dotakne, ta pa ostane na sredinski točki, se lahko vrne in nadaljuje s kazenskim strelom.

   
 9. Ko je ploščica enkrat ustreljena, se kazenski strel zaključi. Noben zadetek ne more biti dosežen s kakršnimkoli odbitim strelom.

   
 10. Če je iz kazenskega strela dosežen zadetek, se sodniški met izvaja na srednji točki za izvajanje sodniških metov.

   
 11. Če iz kazenskega strela zadetek ni dosežen, se sodniški met izvaja na eni izmed krajnih točk za izvajanje sodniških metov na polovici, kjer se je izvajal kazenski strel.

   
 12. V primerih, ko je kazenski strel dosojen pod pravilom 609 – namerno premikanje vrat ali namerna odstranitev čelade/maske med protinapadom, pod pravilom 609 – zavlačevanje igre, pod pravilom 624 – nepravilen vstop v igro, pod pravilom 635 – metanje palice in pod pravilom 638 – prekršek s hrbta, bo sodnik določil igralca, nad katerim je bil storjen prekršek, da izvede kazenski strel.

  V primerih, ko je bil kazenski strel dosojen pod pravilom 612 – metanje na ploščico v vratarjevem prostoru ali pod pravilom 616 – pobiranje ploščice iz vratarjevega prostora, kazenski strel izvede igralec, ki ga izbere kapetan nekaznovanega moštva. Izbere ga med igralci, ki so bili ob tem prekršku na igralni površini. Odločitev pove sodniku in je ne more več spremeniti.

   
 13. Če igralec, nad katerim je bil dosojen prekršek za kazenski strel, v istem času igre ali okoliščinah pred ali po dosojenem strelu, naredi prekršek, naprej strelja kazenski strel, potem pa gre odslužiti kazen. Če pa ta igralec stori prekršek, ki se kaznuje z disciplinsko, veliko disciplinsko kaznijo ali kaznijo igre, kapetan nekaznovanega moštva izbere strelca med igralci, ki so bili med prekrškom za kazenski strel na igralni površini.

  Če je bil vratar kaznovanega moštva v času, ko je bil dosojen kazenski strel, zamenjan z igralcem, se le-ta lahko vrne na igralno površino braniti kazenski strel.

   
 14. Ko se strelja kazenski strel in pride do vmešavanja ali motenja s strani kateregakoli igralca iz kaznovanega moštva, se zadetek prizna.

   
 15. Če je iz kazenskega strela dosežen zadetek, se ne dosodi dodatnih kazni, razen, če se prekršek, zaradi katerega je bil dosojen kazenski strel, kaznuje z veliko kaznijo, disciplinsko kaznijo ali kaznijo igre. V tem primeru se dosodi kazen, ki je predpisana za tak prekršek.

  Če pa je bila dosojena mala kazen ali mala kazen v klopi, se kazen ne izvrši.

   
 16. Če se prekršek, zaradi katerega se dosodi kazenski strel dogodi v času igre, se kazenski strel izvaja takoj, ne glede na to, če je normalni čas potekel.

  Čas izvajanja kazenskega strela se ne šteje v čas igre ali podaljškov.

 

Pravilo 407 KAZNI VRATARJEV

 1. Če vratar povzroči prekršek, ki mora biti kaznovan z malo, veliko ali disciplinsko kaznijo, kazni ne prestaja sam. Namesto njega prestaja kazen katerikoli igralec njegovega moštva, ki je bil ob prekršku na igralni površini. Tega igralca določi trener moštva in ga ni mogoče zamenjati.
   
 2. Če vratar dobi disciplinsko kazen igre, ga mora zamenjati rezervni vratar ali kak drug igralec iz ekipe. Soigralec, ki v takem primeru zamenja vratarja, lahko uporablja popolno opremo vratarja.
   
 3. Če je vratarju dosojena kazen igre, mora njegovo mesto zasesti rezervni vratar, če je dosegljiv ali kak drug igralec njegove ekipe, kateremu se dovoli, da obleče opremo vratarja. Moštvu, katerega vratar je dobil kazen igre, pa se izrečejo katerekoli dodatne kazni, specifične za posamezna pravila, ki obravnavajo kazen igre. Takšno dodatno kazen pa mora odslužiti eden od igralcev kaznovanega moštva, ki je bil v trenutku prekrška na igralni površini. Določi ga trener, po kapetanu moštva.
   
 4. Vse kazni, dosojene vratarju se ne glede na to, kdo jih odsluži, vpišejo v zapisnik vratarju.
   
 5. Če vratar sodeluje v igri preko srednje črte na kakršenkoli način, dobi malo kazen.

 

Pravilo 408 ODLOŽENE KAZNI

 1. Če je drugi igralec kateregakoli moštva kaznovan, medtem ko prvi še služi kazni, se kaznovalni čas drugemu ne prične, dokler se prvemu ne izteče. To ne velja za zadnji dve minuti igre ali kadarkoli med podaljški. Ne glede na to, mora drugi kaznovani igralec takoj odrolati na klop za kazni, zamenja pa ga namestnik za toliko časa, dokler kazen kaznovanemu igralcu ne začne teči.

  V zadnjih dveh minutah igre ali kadarkoli med podaljški, se odložene kazni nanašajo na tretjega kaznovanega igralca istega moštva. To pravilo dovoljuje ekipi, da ima najmanj tri igralce vključno z vratarjem na igralni površini.
   
 2. Če ima neko moštvo dva igralca, ki prestajata kazen istočasno in se zaradi pravila o odloženih kaznih na igrišču nahaja namestnik drugega kaznovanega igralca, se ne more nihče od kaznovanih igralcev vrniti s klopi za kazni na igralno površino, dokler ni igra prekinjena. Ko je igra prekinjena, se lahko igralec, ki mu je pretekla kazen, vrne na igralno površino. To pravilo ne velja za zadnji dve minuti igre in kadarkoli med podaljški.

  Če pa ima kaznovano moštvo pravico do več kot štirih igralcev na igralni površini, mora kontrolor kazni dovoliti igralcu ali igralcem vrnitev na igralno površino po vrstnem redu izteka njihovih posameznih kazni. To pravilo ne velja za zadnji dve minuti igre ali kadarkoli med podaljški.

  V zadnjih dveh minutah igre ali kadarkoli med podaljški se odložena kazen nanaša na tretjega kaznovanega igralca istega moštva. To pravilo dovoljuje moštvu, da ima najmanj tri igralce na igralni površini.
   
 3. V primeru odloženih kazni, se kaznovani igralci, ki jim je kazen potekla, lahko vrnejo na igralno površino ob prvi prekinitvi.

  Če kazni dveh igralcev istega moštva potečeta istočasno, mora kapetan povedati sodniku, kateri od obeh igralcev naj se vrne prvi na igralno površino in sodnik o tem obvesti uradnega zapisnikarja, oziroma kontrolorja kazni.

  Če sta istočasno izrečeni velika in mala kazen igralcem istega moštva, vpiše uradni zapisnikar malo kazen kot prvo.

 

Pravilo 409 JAVLJANJE KAZNI

 1. Če povzroči igralec, ki je v posesti ploščice/žogice prekršek, ki se po pravilih kaznuje, sodnik takoj prekine igro in dosodi kršilcu kazen.
   
 2. Če igralec moštva, ki ni v posesti ploščice/žogice povzroči prekršek, ki se po pravilih kaznuje, sodnik najavi kazen s tem, da dvigne roko in po končani akciji ekipe v posesti ploščice/žogice takoj zaustavi igro in kaznuje igralca, ki je prekršil pravilo.

  Zaključek akcije v tem pravilu pomeni, da je ploščico/žogico prevzel igralec ali vratar nasprotnega moštva ali da je bila namerno podana ali zaustavljena. Ne pomeni pa to, če se ploščica/žogica odbije od vratarja, vrat ali ograje ali če slučajno pride v stik s telesom ali opremo nasprotnega igralca.
   
 3. Začetni met se izvede na točki za začetne mete, ki je najbližje točki, kjer je bila ploščica/žogica, ko je sodnik ustavil igro. Če pa je sodnik ustavil igro, ko je bila ploščica/žogica v napadalni polovici kaznovanega igralca, se začetni met izvede na najbližji posebni točki za začetne mete.
   
 4. Če je moštvo, ki ni napravilo prekrška, doseglo zadetek, se prva najavljena mala kazen ne dosodi, dosodijo pa se vse ostale male, velike ali kazni igre na običajen način ne glede na to ali je bil dosežen zadetek ali ne.
   
 5. Če se zgodi, da je sodnik že dvignil roko, zadetek pa je bil na kakršenkoli način dosežen proti moštvu, ki ni kršilo pravil, se zadetek prizna, kazen pa se dodeli.
   
 6. Če se zgodi, da je sodnik že dvignil roko, zadetek pa je doseglo moštvo, ki ni kršilo pravil, se zadetek prizna, ne dodeli pa se prve male kazni. Vse ostale kazni se dodelijo.

  Če je moštvo, ki je kršilo pravila, že oslabljeno, se prva mala kazen ali mala kazen v klopi, ki že teče, zaključi, vse ostale kazni, ki se dogodijo v isti fazi igre, pa se dodelijo.
   
 7. Če isti igralec povzroči še druge prekrške v isti akciji ali potem, ko je sodnik prekinil igro, mora biti kaznovan za vse prekrške in postopoma prestajati vse kazni.
   
 8. Vse male kazni in male kazni v klopi, ki so bile dosojene po zadetku ali zaustavitvi igre, kadar je prišlo do poskusa kazenskega strela, se dosodijo po običajni poti.

 

Pravilo 410 DODATNA DISCIPLINA

 1. Poleg suspenzij, izrečenih na podlagi pravil, lahko vodstvo tekmovanja kadarkoli po zaključku tekme po svoji presoji razišče katerikoli incident, ki se je dogodil v zvezi s kakršnokoli tekmo in lahko izreče dodatne suspenzije za prekrške, ki se dogode med ogrevanjem, med in po tekmi, povzročene po igralcu ali uradni osebi moštva, če je bil ta prekršek s strani sodnika kaznovan ali ne.
   
 2. Na prvenstvih in turnirjih IIHF je potrebno prestopke in suspenzije obravnavati med tekmovanjem. Če se dolžina suspenzije vleče preko celega turnirja, je disciplinska komisija turnirja edina, ki odloča o prestopkih moštva ali igralcev.

 


Prijava za člane:    Uporabniško ime: Geslo:
Ste pozabili geslo?
© 2022, DSSILH :: :: vse pravice pridržane :: zemljevid strani :: oblikovanje in izdelava spletnih strani SINUS IKS d.o.o.